Blog

RSS

اقدام پژوهی ایجاد علاقه مندی به قرآن و هدیه های آسمانی

12 May 2019

اقدام پژوهی ایجاد علاقه به هدیه های آسمانی و قرآن

اقدام پژوهی ایجاد علاقه به هدیه های آسمانی و قرآن با عنوان کلی :چگونه توانستم با تلفیق هنر در تدریس درس قرآن و هدیه های آسمانی  باعث جذاب شدن این درس شوم دقیق و کامل در قالب ورد

برای دانلود اقدام پژوهی هدیه های آسمانی و دریافت اقدام پژوهی آموزگار دبستان از لینک خرید استفاده نمایید.

اقدام پژوهی هدیه های آسمانی با موضوع اقدام پژوهی چگونه توانستم با تلفیق هنر در تدریس درس قرآن و هدیه های آسمانی  باعث جذاب شدن این درس شوم دقیق و کامل در قالب ورد

 

نکاتی پیرامون پیدا کردن راه حل ها در اقدام پژوهی

در انتخاب راه حل ها توجه به نکات زیر ضرورت دارد :

*مشاوره با گروه نقاد جهت تأمین اعتبار راه حل ها ؛

*استفاده از اطلاعات و شواهد کسب شده ؛

*استفاده از نتایج تحلیلی و تفسیری ؛

*انتخاب تعدادی محدود از راه حل های ارائه شده ؛

*استفاده از نقطه نظرات ارائه شده توسط افراد مشارکت کننده در اقدام پژوهی ؛

*انتخاب راه حل های عملی که قابلیت اجرا داشته باشد ؛

*توجه به اعتبار بخشی راه حل ها (در بخش اعتبار و روایی توضیح داده شده است ).

تیترهایی که در این اقدام پژوهی هدیه های آسمانی وجود دارد شامل موارد زیر است:

عنوان مطلب در رابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر  

پیشگفتار در رابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

مقدمه  موضوع در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

شناسایی مسئله در رابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

توصیف وضع موجود

اینجانب …. .کلاس …آموزشگاه در اوایل سال تحصیلی ضمن مشاهده نامحسوس رفتار و فعالیت‌های قرآنی دانش‌آموزان کلاس و سطح علاقه مندی به درس هدیه های آسمانی  و هم‌چنین نظر سنجی کتبی   و انجام مصاحبه با آنان و حتی اولیای مربوطه و تبادل نظر با معلم سال گذشته شاگردان کلاس ، متوجه عدم علاقه مندی بیش تر آنان به درس هدیه های آسمانی و قرآن گردیدم .

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) در رابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

انتخاب راه جدید موقتی دررابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

گردآوری اطلاعات (شواهد ۲) در رابطه با  تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

تجدید نظر و دادن گزارش نهایی در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

نتیجه گیری در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر  

پیشنهادات در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر

منابع و ماخذ مورد استفاده در رابطه با تلفیق هدیه های آسمانی و هنر   

لینک دانلود این نمونه اقدام پژوهی